Mimořádné opatření MZ ČR z 17. června 2021

s účinností od 1. 7. 2021 se mění některá předešlá mimořádná opatření. Jejich výčet naleznete v přiloženém dokumentu. Ruší se zde též nařízení testování na pracovišti