Stanovy OSD účinné od 7. října 2021

Od
(Last Updated On: 21. 6. 2022)

Stanovy OSD schválené VIII. řádným sjezdem OSD, účinné od 7. října 2021.